Druhá generácia pokračuje v rodinných hodnotách – Podnikanie súrodencov

2. generácia pokračuje v rodinných hodnotách – Podnikanie súrodencov

Mario Fondati
Mario Fondati

Je vzácnou výnimkou, ak sa nájde zhoda v nastavení vzťahov, preto je potrebné očakávania všetkých vopred definovať, spoločne hľadať a následne zakotviť v relevantných dokumentoch, ktoré budú skutočne záväzné pre všetkých zúčastnených.

Náš príbeh

Našimi hostiteľmi počas celého podujatia bola rodinka Kičovcov, ktorá vlastní Hotel Partizán. Otec Michal starší a jeho syn Michal mladší nám porozprávali svoj podnikateľský príbeh a o súčasnom zapojení šiestich členov rodiny do podnikania.

Kičovci

Dynamika súrodeneckých vzťahov v rodinnej firme

Zdravú dynamiku vzťahov potrebujeme tak pri budovaní biznisu ako aj pri jeho riadení rodinnými príslušníkmi. Každá firma zrkadlí svojho majiteľa, jeho očakávania a štýl riadenia však často narazia na odlišné predstavy nástupníckej generácie. Ako tieto situácie zvládnuť s úctou a s rešpektom sa rozprávala koučka Andrea Vadkerti so súrodencami, spolumajiteľmi Zubnej kliniky Petramed, Danielou Sokol a Petrom Džupom mladším.

Vadkerti

Vadkerti 2

Ako prejsť spravodlivo z trojky na sedmičku
Tibor Tekeľ a jeho synovec Adam Tréger diskutovali s Mariom Fondatim (FONDATI & PARTNERS) a Michalom Šubínom (SUBIN & PARTNERS) o komunikácii a spolupráci troch súrodencov v druhej generácii, ale aj siedmich bratancov a sesterníc v generácii tretej. Odkryli nám neľahké jednania o akcionárskej zmluve a rozdelení ich manažérskych kompetencií v rámci výrobného podniku ESOX - PLAST.

Tekelovci

Slovak Business Agency už niekoľko rokov podporuje rodinné firmy cez dotačné schémy, kde možno čerpať finančné prostriedky na poradenstvo v procese nástupníctva, či procesné audity konkrétnych firemných oblastí. SBA bola aj partnerom nášho podujatia a ďakujeme jej za podporu. Lucia Plačková nám sprostredkovala svoje skúsenosti z procesného auditu v oblasti práce s ľudským kapitálom.

Lucia Plačková

Úskalí a rizík je v spoločnom podnikaní členov rodiny dosť, súrodencov nevynímajúc. Napriek tomu až 70 % všetkých firiem ekonomiky tvoria práve rodinné firmy. Znamená to, že pozitíva prevažujú riziká. Michal Šubín s Matejom Firickým a Kamilou Turčanovou (Advokátska kancelária MCL) priblížili účastníkom viaceré prípadové štúdie a ukázali, ako čo najviac eliminovať spomínané riziká.

Subin-Firicky

Mali sme možnosť privítať 36 hostí zo 14 rodín. Spätná väzba na obsah prezentácií a diskusií, ako aj organizáciu podujatia, bola veľmi pozitívna. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia v roku 2024.

RF Tale

FONDATI & PARTNERS, Subin & Partners Family Office, Advokátska kancelária MCL, Slovak Business Agency a Združenie podnikateľov Slovenska