Executive Search

Liana Abaffyová

Nájdeme pre vás talentovaných, motivovaných a odborne zdatných profesionálov.

Potrebujete obsadiť kľúčové pozície vo výrobe, financiách, v obchode či v inej oblasti? Chcete diskrétne nájsť náhradu za generálneho riaditeľa? Chystáte sa na dôležitý projekt a hľadáte preň skúseného manažéra? Má vaša firma problémy a pomohol by vám krízový manažér?

Dlhodobo a systematicky budujeme vzťahy s vrcholovými manažérmi a so zaujímavými talentmi na trhu, zároveň ich vytrvalo hľadáme. Stanovíme stratégiu vyhľadávania a oslovíme najvhodnejších kandidátov pre vás. Okrem štandardných „full-time“ pozícií vám pomôžeme nájsť aj interim manažérov.

Vďaka bohatej sieti kontaktov vieme o mnohých skúsených, talentovaných manažéroch, špecialistoch, ktorí uvažujú o zmene alebo sa už obzerajú po novej kariérnej výzve. Vzhľadom na dlhodobé vzťahy, znalosť prostredia našich klientov vás radi na takýto talent upozorníme.

Ako pracujeme

1.

Prejdeme si detailne profil pozície

Kľúčom k úspešnému obsadeniu zadanej pozície je detailné poznanie náplne práce, požiadaviek na kandidáta, jeho hlavných úloh a cieľov, informácií o firme, jej kultúre a o tíme, v ktorom bude pracovať.

2.

Preskúmame trh

Vo vybraných cieľových spoločnostiach oslovíme manažérov na relevantných pozíciách. Zrealizujeme osobné rozhovory, komplexne zhodnotíme profily kandidátov na obsadzovanú pozíciu a najvhodnejších vám odporučíme. O priebehu vyhľadávania vás budeme pravidelne informovať.

3.

Aj vo finále stojíme pri vás

Budeme vás sprevádzať celým procesom stretnutí s kandidátmi, negociáciou podmienok vašej spolupráce s finálnym kandidátom až po jeho on-boarding do tímu. V ďalšom období sa obojstranne informujeme o vzájomnej spokojnosti so spoluprácou.

Dohodnime si stretnutie