Management Development

Mario Fondati

Vybudujte svojich ľudí a oni vám vybudujú firmu. (Tomáš Baťa)

Kultúra vo firme stagnuje, je konzervatívna a vy ju chcete zmeniť? Kládli ste doteraz dôraz na odborné znalosti, no zabudli ste rozvíjať mäkké zručnosti svojich ľudí? Máte mladé talenty s potenciálom a chcete pre ne pripraviť rozvojový program? Reštrukturalizujete oddelenie či celú firmu a chcete zistiť, ktorí manažéri majú potenciál plniť nové strategické úlohy?

Pri súčasnom nedostatku kvalifikovaných ľudí je veľmi dôležité udržať si a ďalej rozvíjať kľúčových manažérov či špecialistov vo firme. Pomôžeme vám prehodnotiť potenciál vašich manažérov s použitím rôznych nástrojov hodnotenia (assessmenty, psychotesty, kompletný personálny audit) a odporučíme ďalšie formy rozvoja. Konkrétne aktivity vieme zrealizovať formou skupinových tréningov šitých na mieru aj individuálnym alebo tímovým poradenstvom a koučingom.

Ako pracujeme

1.

Stretneme sa

Radi sa porozprávame o vašich predstavách a potrebách individuálne, najlepšie osobne. Pripravíme vám ponuku s jasným konceptom.

2.

Zhodnotíme aktuálnu situáciu

Zanalyzujeme stav kompetencií u jednotlivcov, prípadne v tíme a na základe posúdenia odporučíme konkrétny obsah, formy a časový plán rozvojového programu.

3.

Zrealizujeme rozvojové aktivity

Na túto časť vám odporučíme svojich externých koučov a lektorov, ktorých si vyberáme na základe dlhoročnej overenej spolupráce a pozitívnej spätnej väzby od svojich klientov.

Dohodnime si stretnutie