O nás

Naše hodnoty sa ani rokmi nezmenia. Znalosti a skúsenosti dopĺňame každý deň.

Mario Fondati a Liana Abaffyová

Sme podnikateľský tím, ktorý sa baví spoločnou prácou pre širokú škálu klientov. Vyznávame rovnaké hodnoty, ako je partnerstvo, dôvera, transparentnosť a otvorená komunikácia, ktoré uplatňujeme aj pri budovaní dlhodobých vzťahov so svojimi klientmi, kandidátmi a obchodnými partnermi. Každý z nás má za sebou bohatú poradenskú prax a desiatky úspešne zrealizovaných projektov. Ustavične pracujeme na svojom rozvoji.

Náš tím

Mario Fondati
Mario Fondati

Mám viac ako dvadsaťročnú prax v biznise, z toho pätnásť rokov v poradenstve. Pôsobil som v medzinárodných spoločnostiach a viedol projekty zamerané na Executive Search a zefektívňovanie činnosti podnikov v oblasti manažérskeho rozvoja a procesného riadenia. Viac ako desať rokov sa intenzívne venujem téme rodinného podnikania. Pomáham majiteľom úspešne naplánovať a zrealizovať generačnú výmenu, nastaviť vhodný model riadenia po ich odchode a zabezpečiť ďalší rast firmy cez spoluprácu a rozvoj kľúčových členov rodiny a manažmentu.

Angažujem sa v rôznych podnikateľských komunitách, ktorých hlavným cieľom je vzájomná spolupráca a rešpekt, kontinuálny rozvoj a zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Mám za sebou rozsiahlu publikačnú a prednášateľskú činnosť, predovšetkým na tému rodinného podnikania. Hovorím aktívne po anglicky a po nemecky.

Voľný čas rád trávim s rodinou, čítam knihy a vyznávam aktívny životný štýl s pestovaním viacerých rekreačných športov. V minulosti som úspešne hrával basketbal a po dlhšom období som sa opäť vrátil k trénovaniu detí. Chcem športu vrátiť to pozitívne, čo mi dal do života, a zároveň mi na srdci leží pohybový aj osobnostný rozvoj našej mládeže.

Baví ma pracovať s ľuďmi, ktorí si ctia morálne a etické princípy, sú v hlavách pozitívne nastavení a priebežne rozvíjajú seba a svoje okolie.

Liana Abaffyová
Liana Abaffyová

Takmer pätnásť rokov sa venujem poradenstvu. Ako konzultantka v oblasti Executive Search, mám za sebou množstvo úspešne zrealizovaných projektov pri obsadzovaní pozícií vo vrcholovom a strednom manažmente pre lokálne i medzinárodné firmy naprieč rôznymi sektormi a funkčnými špecializáciami. Pre našich klientov sa snažím doručiť vždy to najlepšie, najvhodnejšie čo trh ponúka. Mojou doménou je vytrvalosť, orientácia na cieľ a detail, som perfekcionista, rýchle chápem potreby klienta a som schopná efektívne analyzovať stav trhu s vhodnými kandidátmi. Dokážem rýchlo nadväzovať nové kontakty a venujem sa budovaniu siete, z ktorej profitujú najmä naši klienti pri obsadzovaní kľúčových pozícií.

Ako konzultant som taktiež súčasťou poradenských projektov pre našich “rodinných” kientov, kde je mojou úlohou zhodnotiť a identifikovať potenciál u kľúčových členov top manažmentu a potenciálnych nástupcov z radov rodinných príslušníkov. Venujem sa taktiež procesne – organizačnému poradenstvu pre menšie rodinné a lokálne firmy.

V našej spoločnosti sa venujem aktivitám, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality poskytovanej služby a vedú k posilňovaniu spokojnosti našich klientov a starostlivosti o nich. Takisto som zodpovedná za marketing spoločnosti a komunikáciu na sociálnych sieťach. Hovorím aktívne po anglicky.

Voľný čas trávim najradšej v kruhu rodiny na chalupe na Orave, na turistike, na bicykli. V zime na lyžiach a na snowboarde. Rada si oddýchnem pri dobrej káve a s knihou v ruke.

Lucia Plačková
Lucia Plačková

Celý môj pracovný život je spojený s oblasťou ľudských zdrojov. Dvanásť rokov som pôsobila v medzinárodnej personálno-poradenskej spoločnosti so zameraním na Executive Search. Pre klientov z rôznych sektorov a lokalít na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách CEE, som úspešne obsadila desiatky pozícií vyššieho a stredného manažmentu. Ostatné štyri roky som ako interný HR Manager nastavovala komplexné fungovanie procesov a štandardov vo firme. Od vytvorenia funkčnej organizačnej štruktúry, cez nastavenie stratégie odmeňovania a benefitov, až po definovanie a implementáciu rozvojových a školiacich programov.

Práve spoznaním „oboch svetov“ som získala nadhľad a dokážem správne identifikovať potreby klientov, poradiť im a následne efektívne realizovať naše projekty. Vďaka komplexnému prehľadu z oblasti interného HR dokážem klientom kompetentne a efektívne poradiť ako nastaviť fungovanie personálnej politiky oblasti HR ako takej po strategickej aj procesnej stránke. Na pozícii senior konzultanta sa v našej spoločnosti zameriavam na budovanie vzťahov so zákazníkmi, pre ktorých som za posledný rok mala príležitosť osadzovať kľúčové pozície, nájsť spôsob ako zvyšovať motiváciu a komplexnosť zamestnancov vďaka ich rozvoju a participovať na komplexných poradenských projektoch pre rodinné firmy. Aktívne komunikujem po anglicky a nemecky.

V súkromí sa rada venujem mojej rodine, priateľom a hudbe. Som aktívnym členom o.z. Ľadové medvede Veľká voda. Celoročne sa venujem otužovaniu, diaľkovému plávaniu a obľubujem pobyt v prírode.

Nie sme odborníci na všetko

Okrem svojich kľúčových ľudí úzko spolupracujeme s viacerými lektormi, koučmi, expertmi na oblasť práva, majetkového nástupníctva, daňového poradenstva, transformácie podnikov, ako aj finančných a strategických analýz. Vytvoríme pre vás projektový tím pozostávajúci z overených špecialistov na konkrétne oblasti.