Článok pre Forbes s radami ako rozdeliť majetok.

Každému rovnako alebo podľa zásluh?

Mario Fondati
Mario Fondati

Každému rovnako alebo podľa zásluh?

O generačnej výmene v rodinných firmách sa na Slovensku píše už niekoľko rokov. Nástupnícky proces u niekoho už prebieha, niektorí zakladatelia ho odkladajú a iní mu zas nepripisujú zásadnejší význam, lebo si myslia, že sa vyrieši „sám od seba“.

Súčasťou nástupníckeho procesu je však veľa aspektov a aj tí podnikatelia, ktorí sa tomu chcú venovať a o problematike už niečo vedia, v tom nemajú úplne jasno. Ako spravodlivo rozdeliť firmu medzi deti? Kto ju má prevziať? Čo bude robiť potomok, ktorý sa v rodinnej firme neangažuje? A mnohé ďalšie otázky.

Treba si uvedomiť zásadný rozdiel medzi nástupníctvom v rámci rodiny a  nástupníctvom v rodinnej firme. Medzi majetkovým nástupníctvom a manažérskym nástupníctvom. Otázky rozdelenia, presunu, štruktúry a správy majetku sa týkajú výhradne majiteľskej rodiny. Bez ohľadu na to, kto z rodiny v rodinnej firme pracuje a kto nie. Pre každého by mala byť zadefinovaná jeho rola v tomto príbehu, jeho práva a povinnosti pri nakladaní s rodinným majetkom. Naopak, pri manažérskom nástupníctve treba nazerať na potomka ako na každého iného manažéra alebo zamestnanca vo firme. Posúdiť jeho schopnosti a kompetencie viesť firmu úplne objektívne a vzhľadom na záujmy danej firmy.

Spojenie oboch spomínaných tém prináša zásadnú otázku, na ktorú medzi zakladateľmi slovenských rodinných firiem nie je jednoznačná odpoveď. Ak chcem podiely vo firme previesť na moje deti, mám im dať rovnaké časti alebo ich diferencovať podľa toho, či vo firme pracujú a ako sa podieľajú na jej výsledkoch a rozvoji? Múdre knihy hovoria a lepšie skúsenosti sú s rozdelením majetku na rovnaké diely. Prácu potomkov, ktorí vo firme pracujú, treba oceniť štandardným odmeňovacím balíkom manažéra, ako je jeho mzda, bonusy za dosiahnuté ciele či podiel na zisku. Napriek tomu vo viacerých rodinných firmách použili rozdelenie podielov medzi potomkov s rôznou výškou podľa miery angažovanosti a všetci zainteresovaní sú s tým spokojní. Nech je použitá ktorákoľvek z týchto možností, je nutné to v rodine vopred dobre odkomunikovať a zrealizovať tieto procesy ešte za života spoločne vnímanej autority - pôvodného zakladateľa.