semináre Rodinné podnikanie

Regionálne semináre pre rodinné firmy - pokračujeme aj tento rok!

Mario Fondati
Mario Fondati

Ochrana rodinného majetku a ďalší rozvoj podnikania

Minulý rok sme sa rozhodli aj s našimi partnermi zorganizovať pre vás, majiteľov rodinných firiem, namiesto jednej veľkej konferencie menšie semináre a prísť so spomínanými témami osobne priamo do regiónov. Po úspešných podujatiach v Žiline a v Bratislave pokračujeme aj v roku 2022:

5. apríl, Hotel Slamený Dom, Malá Ida   

6. apríl, Masarykov dvor, Vígľaš

Program:

8:30 - 9:00 registrácia

9:00 - 9:40 Riziká podcenenia manažérskeho nástupníctva

Mario Fondati, FONDATI & PARTNERS

9:40 - 10:20 Kroky vedúce k ochrane rodinného majetku 

Michal Šubín, SUBIN & Partners

10:20 - 10:40 Prepojenie rodinného podnikania s akademickým prostredím

Monika Naďová Krošláková, Centrum rodinného podnikania

10:40 - 11:10 prestávka

11:10 - 11:50 Právne a daňové aspekty rodinného podnikania

Matej Firický a Martin Mičák, Advokátska kancelária MCL

11:50 - 12:10 Čo potrebujú rodinné firmy na úspešnú generačnú výmenu

Ján Solík, Združenie podnikateľov Slovenska

12:10 - 13:00 Príbeh mojej firmy a generačný transfer

Rozhovor s hosťom z regiónu

13:00 - 14:00 obed

 

Registrovať sa môžete do 28. 3. na adrese lucia.plackova@fondati.sk. Vstup je bezplatný. Organizácia podujatí bude prebiehať podľa aktuálnych nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre daný okres.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Partneri podujatia:

FONDATI & PARTNERS

 

 

 

 

SUBIN & Partners

Advokátska kancelária MCL

 

 

 

Centrum rodinného podnikania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovak Business Agency

 

 

 

 

 

 

 

Združenie podnikateľov Slovenska