CSR Summit 2021

Business Leaders Forum: CSR Summit 2021

Mario Fondati
Mario Fondati

Nadácia Pontis zorganizovala 26. októbra 2021 už 18. ročník konferencie CSR Summit, ktorá je najväčším a najstarším podujatím o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe. Spája CSR expertov a otvára diskusie na najnovšie témy a trendy z oblasti udržateľného biznisu vo svete.

Aj tento ročník bol organizovaný v online prostredí, niektoré diskusie boli prenášané naživo zo štúdia. K téme Filantropia v malých a stredných firmách: hodnota firmy či prianie zakladateľa? prispel svojimi skúsenosťami s prácou pre rodinné podniky aj Mario Fondati. Diskutujúci hovorili napríklad aj o tom, či ochota a snaha pomáhať iným je v DNA slovenských rodinných firiem, čo býva motívom pre rozbehnutie podobných aktivít, či aké sú rozdiely vo vnímaní filantropie medzi prvou a druhou generáciou vlastníkov.

Celú konferenciu si môžete pozrieť na https://blf-stream.guestcloudevent.com/#/s/liveStream?hash=b56020f9f0b74cdbabf3ed87c1744ba8. Spomínaná diskusia je na videu v čase od 2:06:25 do 3:00:00.